Αίτηση για δανεισμό τεκμηρίων

Έπειτα από την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/29.05.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.” (Β΄ 2038), δεν επιτρέπεται η χρήση των αναγνωστηρίων και η είσοδος στα βιβλιοστάσια.

Ως εκ τούτου, μπορείτε να αιτηθείτε δανεισμό τεκμηρίων στην παρακάτω φόρμα, αφού πρώτα έχει γίνει αναζήτηση στον κατάλογο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα το προσωπικό της Βιβλιοθήκης θα ενημερώνει για την ημέρα και τον τρόπο παραλαβής των τεκμηρίων. Προηγούνται στην εξυπηρέτηση τα ενεργά μέλη της Βιβλιοθήκης, ενώ ο μέγιστος αριθμός δανεισμού εξαρτάται από την ιδιότητα του αιτούντος ως ακολούθως:

  • Προπτυχιακό επίπεδο (έως 5 τεκμήρια)
  • Μεταπτυχιακό επίπεδο (έως 8 τεκμήρια)
  • Υποψήφιοι Διδάκτορες & Μέλη ΔΕΠ (έως 12 τεκμήρια)

Με την υποβολή της αίτησης είστε ενήμεροι με την Πολιτική Απορρήτου της ΒιΚεΠ.