Ηλεκτρονικά βιβλία

Η ΒιΚεΠ διαθέτει πληθώρα ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books). Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι διαθέσιμα μόνο μέσω ηλεκτρονικής συσκευής (υπολογιστή, smart phone, tablets) και παρέχουν πολλές δυνατότητες στο χρήστη τους. Παρότι ο χώρος των ηλεκτρονικών εκδόσεων αναπτύσσεται διαρκώς, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό αφορά σε ελληνικά βιβλία.

Ο Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal Link) παραμένει ο βασικότερος πάροχος ηλεκτρονικού βιβλίου αλλά μπορείτε να βρείτε e-books και σε ανοιχτή πρόσβαση.

Ηλεκτρονικά βιβλία μέσω Heal Link

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Heal Link για μια αναλυτική παρουσίαση των ηλεκτρονικών βιβλίων ή για αναζήτησή τους. Πιο συγκεκριμένα όμως θα βρείτε βιβλία κοινωνικών και πολιτικών επιστημών στους ακόλουθους εκδότες:

Πλήρες κείμενο σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία του Wiley (περισσότεροι από 25000 τίτλοι).

Στο Emerald e-Book Series και στο Emerald e-Books θα βρείτε περί τους 450 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων γύρω από τα Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων και τις Κοινωνικές Επιστήμες. Δείτε τις λεπτομέρειες για την είσοδο σας στις βάσεις στη σελίδα της Heal Link.

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 76000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνουν μονογραφίες, μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα όπως εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κ.λ.π.

Πλήρες κείμενο σε 500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που καλύπτουν θέματα Αρχαιολογίας, Κλασσικών Σπουδών και Δικαίου.

Πλήρες κείμενο σε 25 ηλεκτρονικά βιβλία της συλλογής Benjamins Translation Library.

Ηλεκτρονικά βιβλία σε Ανοικτή Πρόσβαση

Η ΒιΚεΠ προτείνει μια σειρά από ηλεκτρονικές εκδόσεις ανοικτής πρόσβασης και ευρετήρια που μπορείτε να εντοπίσετε αυτές,  σχετικές με το επιστημονικό περιεχόμενο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.

Το DOAB είναι ένα ευρετήριο για αναζήτηση ηλεκτρονικών βιβλίων σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης.

Η Open Research Library παρέχει ακαδημαϊκό περιεχόμενο με περισσότερους από 7000 τίτλους ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων.

Το Project Muse προωθεί τη δημιουργία και διάδοση έγκριτου περιεχομένου στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες σε συνεργασία με βιβλιοθήκες, ερευνητικό προσωπικό και εκδοτικούς οργανισμούς.

Η  OAPEN παρέχει πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 10000 τίτλους ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών βιβλίων διαφόρων διακεκριμένων εκδοτών, κυρίως στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Ο εκδότης Taylos & Francis παρέχει 400 ηλεκτρονικά βιβλία με ανοικτή πρόσβαση. Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα βιβλία στη σελίδα της Heal Link.