ΕΥΔΟΞΟΣ

 

 

 

Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ

 

Η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει την Επιστροφή και την, σε περιορισμένο αριθμό, Διανομή συγγραμμάτων, μέσω του δικτύου ΕΥΔΟΞΟΣ.

 

      1.   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Η Βιβλιοθήκη δέχεται Επιστροφές συγγραμμάτων που παραδόθηκαν εσφαλμένα στους φοιτητές. Για την επιστροφή είναι απαραίτητο να δηλωθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης ο Αριθμός Μητρώου καθώς και το Τμήμα φοίτησης.

 

1.1.    ο ΕΥΔΟΞΟΣ ενημερώνει τους φοιτητές για τα συγγράμματα που οφείλουν να επιστρέψουν,

1.2.    οι φοιτητές, με τα συγγράμματα, έρχονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης

          και τα παραδίδουν από Δευτέρα - Παρασκευή, 8:00 π.μ. – 8:00 μ.μ., και

1.2.    μπορούν άμεσα να προχωρήσουν στην τρέχουσα Δήλωση των μαθημάτων.

 

       2.    ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Με την έναρξη των Εξαμήνων (Χειμερινό και Εαρινό) διανέμονται αντίτυπα περιορισμένων Τίτλων από το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης.

Η διανομή γίνεται από Δευτέρα-Παρασκευή, 8:00 π.μ. – 8:00 μ.μ. και κατόπιν ειδοποίησης από τον ΕΥΔΟΞΟ των δικαιούχων φοιτητών.

Η παραλαβή των συγγραμμάτων γίνεται με :

        2.1  το pin της τρέχουσας δήλωσης και

        2.2  την ακαδημαϊκή ή την αστυνομική ταυτότητα ή τον Αριθμό Μητρώου.

 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των αντιτύπων παρακαλούμε να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα πριν την έλευσή σας στη Βιβλιοθήκη.

 Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία/διευκρίνιση απευθυνθείτε στο helpdesk του ΕΥΔΟΞΟΥ (215 215 7850).