Χωροθέτηση

 

 

 

Η αναζήτησης της έντυπης συλλογής και του οπτικοακουστικού υλικού γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης (OPAC). 

Η Βιβλιοθήκη καλύπτει 4 επίπεδα. 
Αναλυτικά το υλικό και οι υπηρεσίες είναι κατανεμημένα ως εξής: Ισόγειο, 1ος όροφος, 2ος όροφος, 3ος όροφος
 
 
1ος Όροφος
 
 
2ος Όροφος
 
 
3ος Όροφος