Πληροφορίες για τη συλλογή

 

 

 

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει το ευρύ επιστημονικό πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών: φιλοσοφία, ψυχολογία, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, οικονομία, δίκαιο, διοίκηση και οργάνωση, ιστορία, λογοτεχνία. Επίσης η συλλογή αναπτύσσεται και σε θέματα όπως: πληροφορική, κοινωνική ανθρωπολογία, εγκληματολογία, θετικές επιστήμες, λογιστική, κ.ά.

Το υλικό είναι κυρίως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ενώ υπάρχει και κάλυψη της βιβλιογραφίας στη γερμανική, γαλλική και ισπανική γλώσσα.

 

Έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό

 

 Το έντυπο υλικό της βιβλιοθήκης αποτελείται από την κύρια συλλογή βιβλίων, τη συλλογή των εντύπων περιοδικών, και τις ειδικές συλλογές.

Η κύρια συλλογή βιβλίων αποτελείται από:

80.000 τόμους βιβλίων (μονογραφίες). Αυτή περιλαμβάνει τα διδασκόμενα συγγράμματα, πλούσιο πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, οδηγούς, κ.ά.) καθώς και πλούσια λογοτεχνική συλλογή (μυθιστορήματα και διηγήματα) Από το 2000 έως το 2008 η Βιβλιοθήκη εξέδιδε βιβλιογραφικό δελτίο, που περιελάμβανε το έντυπο υλικό που είχε εισαχθεί στη συλλογή της. Δείτε τον κατάλογο με τα διαθέσιμα βιβλιογραφικά δελτία στον σύνδεσμο που ακολουθεί: Βιβλιογραφικά Δελτία

 

Η συλλογή των εντύπων περιοδικών αποτελείται από:

780 τίτλους εντύπων περιοδικών από τα οποία 490 είναι ενεργές συνδρομές. Η συλλογή συμπληρώνεται από περισσότερα από 13.500 ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω της HEAL Link. Η αναζήτηση των εντύπων περιοδικών γίνεται είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου OPACIAL είτε μέσω της θεματικής πύλης ΑΝΘΡΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ.

 

Οι ειδικές συλλογές αποτελούνται από:

- Οπτικοακουστικό υλικό: 160 cds κλασικής μουσικής, 100 CD-ROM εκπαιδευτικού και βιβλιογραφικού υλικού, 600 VHS και DVDs με κλασικές κινηματογραφικές ταινίες, 308 slides της National Gallery, London.

- 450 τίτλους πανεπιστημιακών σημειώσεων διδασκόντων του Παντείου.

- 1100 διδακτορικές διατριβές που έχουν εγκριθεί από το Πάντειο και άλλα πανεπιστήμια.

- Την Ιστορική Βιβλιοθήκη” που περιέχει σπάνιες εκδόσεις βιβλίων του 19ου αι. και των αρχών του 20ου αι. Τα θέματα που καλύπτει κυρίως είναι το Δίκαιο, η Ιστορία, η Οικονομία και η Πολιτική. Η συλλογή αριθμεί περίπου 3.000 βιβλία τα οποία προέρχονται κυρίως από προσωπικές συλλογές και δωρεές καθηγητών του Παντείου.

 

Ηλεκτρονικό και ψηφιακό υλικό

 

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει υλικό σε ηλεκτρονική μορφή είτε μέσω των παραγγελιών ή συνδρομών της είτε μέσω της συμμετοχής της στο Σύνδεσμο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

 

Ηλεκτρονικά περιοδικά: Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πάνω από 13.500 ηλεκτρονικά περιοδικά της HEAL Link. Η πρόσβαση σε αυτές τις πηγές είναι ελεύθερη μόνο μέσω του δικτύου του Παντείου.

 

Ηλεκτρονικά βιβλία: Η Βιβλιοθήκη έχει πρόσβαση σε πλήθος ηλεκτρονικών βιβλίων (σειρές, εγχειρίδια, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά) μέσω της HEAL Link. Η πρόσβαση σε αυτές τις πηγές είναι ελεύθερη μόνο μέσω του δικτύου του Παντείου.

 

Ψηφιακή βιβλιοθήκη-αποθετήριο ΠΑΝΔΗΜΟΣ: αποτελείται από ψηφιοποιημένο υλικό που είτε είναι προϊόν της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών του Παντείου (διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες) είτε υλικό το οποίο έχει αποκτήσει τα δικαιώματα ηλεκτρονικής διάθεσης το Πάντειο (ψηφιοποιημένα περιοδικά όπως Λεβιάθαν, Ουτοπία, Δοκιμές, κ.ά.). Η πρόσβαση σε αυτές τις πηγές είναι ανοικτή και ελεύθερη για όλους από οποιοδήποτε υπολογιστή.

 

 

Χρήση του υλικού – πρόσβαση – αναζήτηση

 

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου είναι δανειστική και διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα των συλλογών της στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου προς δανεισμό. Ορισμένα τμήματα της συλλογής δεν δανείζονται με κριτήρια το είδος του υλικού, την ασφάλεια του και την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ευρύτερο κοινό.

 

Δεν δανείζονται:

- Από την κύρια συλλογή βιβλίων δεν δανείζονται τα πληροφοριακά έργα.

- Από τη συλλογή εντύπων περιοδικών κανένα περιοδικό είτε σε μορφή τεύχους είτε σε μορφή δεμένου τόμου.

- Από τις ειδικές συλλογές οι διδακτορικές διατριβές και σημειώσεις καθηγητών που υπάρχουν σε μοναδικά αντίτυπα καθώς και όλα τα τεκμήρια της «Ιστορικής Βιβλιοθήκης».

 

Όλο το παραπάνω υλικό διατίθεται για ανάγνωση εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης με ειδικούς όρους  (κατάθεση αστυνομικής ταυτότητας για χρήση των βιβλίων της «Ιστορικής Βιβλιοθήκης»).

 

Ο χρόνος δανεισμού του υλικού που δανείζεται κυμαίνεται από 5 έως και 30 ημέρες ανάλογα με την κατηγορία του χρήστη καθώς και το είδος του τεκμηρίου. Με απόφαση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης και για υλικό που παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση, ο χρόνος δανεισμού μπορεί να περιοριστεί ή ο δανεισμός να απαγορευτεί προσωρινά.  Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον Κανονισμό Χρήσης της Βιβλιοθήκης.

 

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου είναι ανοικτής πρόσβασης για όλους τους χρήστες είτε πρόκειται για μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου είτε για το ευρύτερο κοινό. Προκειμένου οι χρήστες να εντοπίσουν το έντυπο και ψηφιακό υλικό στο χώρο και στα ράφια πρέπει να το αναζητήσουν στον ηλεκτρονικό κατάλογο OPACIAL.

 

Η αναζήτηση ενός τεκμηρίου δίνει πληροφορίες για τη θέση του στο χώρο (βλ. κάτοψη ορόφων) και πληροφορίες για τη θέση ενός τεκμηρίου στο ράφι δηλ. το ταξιθετικό του σύμβολο και τη διαθεσιμότητα δηλ. αν βρίσκεται στο ράφι ή είναι δανεισμένο (π.χ. 320.532092 GRA, Κατάσταση: Στο ράφι).

 

Συγκεκριμένα τμήματα της συλλογής έχουν ταξιθετικά σύμβολα που αντιστοιχούν στο είδος του υλικού π.χ. Σ=σημειώσεις καθηγητών, ΜΕΤ=μεταπτυχιακή εργασία, ΔΙΑ=διδακτορική διατριβή, Μ=μυθιστόρημα, Δ=διήγημα, Ε.Φ.=υλικό ειδικής φύλαξης (π.χ. τεκμήριο που ανήκει στην Ιστορική Βιβλιοθήκη), ΠΕΡ=περιοδικό, ΑΝΑ=ανάτυπο, ΠΛΗ=πληροφοριακό έργο (π.χ. λεξικό). Ο κατάλογος OPACIAL αποτελείται από υποκαταλόγους ώστε ο χρήστης που επιθυμεί να αναζητήσει συγκεκριμένο είδος υλικού (π.χ. σημειώσεις καθηγητών, διατριβές, κ.λπ.) να κατευθυνθεί στο συγκεκριμένο υποκατάλογο.