Δικτυακές και ψηφιακές υπηρεσίες

 

 

 

Η Βιβλιοθήκη, υιοθετώντας λογισμικό ανοικτού κώδικα, αναπτύσσει τις δικές της ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες και διαθέτει ελεύθερα. Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα πληροφοριακά συστήματα, ψηφιακά αποθετήρια και γενικότερα συστήματα οργάνωσης γνώσης που έχουν αναπτυχθεί από το ειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Αυτά αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το Web 2.0, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας στη σύγχρονη εποχή όπου οι χρήστες συνεχώς μετασχηματίζουν και εμπλουτίζουν την πληροφορία που υπάρχει.

Η Βιβλιοθήκη έχει αναπτύξει και συντηρεί τα τελευταία χρόνια τις παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες:

 

Σύστημα αναζήτησης καταλόγου - OPACIAL.

Ένα Web 2.0 Online Public Catalog System 

(http://library.panteion.gr/opacial)

Το OPACIAL αποτελεί ένα σύστημα πρόσβασης σε καταλόγους βιβλιοθηκών το οποίο χρησιμοποιεί Web 2.0 τεχνολογίες. Συνδέεται με καταλόγους βιβλιοθηκών χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Z39.50 ενώ έχει παράλληλα τη δυνατότητα να συνδέεται και με το σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης DSpace. Το σύστημα αναζήτησης του καταλόγου OPACIAL αποτελεί ένα σύστημα αναζήτησης στις πηγές της Βιβλιοθήκης το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογίες web 2.0 επιτρέποντας τους χρήστες να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις πηγές που διαχειρίζεται.

 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - ΠΑΝΔΗΜΟΣ.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου: ΠΑΝΔΗΜΟΣ (ΠΑΝτειακές ΔΗΜΟΣιεύσεις).

(http://pandemos.panteion.gr)

Με την ανάπτυξη του συστήματος της ψηφιακής βιβλιοθήκης – ιδρυματικού αποθετηρίου του πανεπιστημίου δημιουργήθηκε ο ψηφιακός χώρος συγκέντρωσης, ευρετηρίασης και διατήρησης κύρια της πνευματικής παραγωγής του Παντείου Πανεπιστημίου αλλά και φιλοξενίας επιστημονικού υλικού εκτός πανεπιστημίου (π.χ. ψηφιοποιημένα ελληνικά περιοδικά). Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου να καταθέσει ψηφιακό υλικό με σκοπό τη διάδοση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει τις πανεπιστημιακές σημειώσεις, τις μεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές διατριβές καθώς και μια ομάδα ψηφιοποιημένων ελληνικών περιοδικών.  Οι χρήστες μπορούν ελεύθερα να αναζητήσουν και να κατεβάσουν τα άρθρα αυτά μέσω του παγκόσμιου ιστού ακόμη και από το σπίτι τους.

 

Σύστημα διαδανεισμού PLEIaS. 

Ένα σύστημα διαδανεισμού(InterLibrary Loan - ILL).

(http://library.panteion.gr/pleias). 

Το Panteion Library Electronic Interlibrary System αποτελεί ένα web based σύστημα διαδανεισμού το οποίο παρέχει δυνατότητες πλήρους λογιστικής παρακολούθησης, λογαριασμούς χρηστών, ομάδες λογαριασμών, αποθεματικούς λογαριασμούς / λογαριασμούς μετρητοίς. Η εφαρμογή διαχειρίζεται την διακίνηση και δανεισμό άρθρων και βιβλίων μεταξύ βιβλιοθηκών και χρηστών για πολλές χιλιάδες παραγγελίες ανά έτος.

 

Θεματική πύλη - ΑΝΘΡΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ.

Θεματική πύλη «ΑΝΘΡΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ».

(http://library.panteion.gr/humansocial)

Η θεματική πύλη παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο και αφορούν στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι πηγές πληροφοριών είναι οι ακόλουθες: τίτλοι ηλεκτρονικών περιοδικών (συνδρομητικών ή ελεύθερης πρόσβασης), βάσεις δεδομένων, σημαντικά γεγονότα (συνέδρια, ημερίδες), ψηφιοποιημένα βιβλία, ιστοσελίδες οργανισμών κ.ά.   Αποτελεί τη θεματική πύλη του Παντείου Πανεπιστημίου όπου οι πηγές είναι ταξινομημένες θεματικά παρέχοντας ταυτόχρονα υπηρεσίες αναζήτησης και εξατομικευμένων υπηρεσιών.

 

PDAs και Smart phones.

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν συσκευές κινητών τηλεφώνων (Smart phones) και PDAs, για να εντοπίζουν τεκμήρια στο χώρο της βιβλιοθήκης. Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση http://library.panteion.gr/mobile στον browser της φορητής τους συσκευής αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες πλοήγησης και αναζήτησης σε έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.

 

Δικτυακή πύλη της Βιβλιοθήκης.

(http://www.library.panteion.gr).

Το βασικό σημείο επικοινωνίας της Βιβλιοθήκης με τους χρήστες της αποτελεί η κεντρική πύλη της Βιβλιοθήκης. Η πύλη αυτή υποστηρίζεται από ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα το οποίο επιτρέπει στο προσωπικό της βιβλιοθήκης να εκτελεί λειτουργίες όπως: να ενημερώνει περιεχόμενο ιστοσελίδων, να εισάγει ανακοινώσεις, να εισάγει γεγονότα, να απαντά σε ερωτήματα χρηστών κ.ά. Με αυτό τον τρόπο ο εμπλουτισμός του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης γίνεται έγκαιρα και άμεσα και πολλές φορές και απομακρυσμένα.