Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

 

 

 

Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας

 Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις της βιβλιοθήκης που αποσκοπούν αφενός, στην εξοικείωση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας με τη συλλογή και τις υπηρεσίες της και αφετέρου, στην καλλιέργεια των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική αναζήτηση, αξιολόγηση και χρήση τους. Διεξάγονται στην αίθουσα σεμιναρίων της βιβλιοθήκης και διαρκούν 60-90 λεπτά.

 Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα της βιβλιοθήκης.

2. Έρευνα σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.

3. Οδηγός σύνταξης εργασιών. Περισσότερα: http://www.library.panteion.gr/guides/

 Στο ωρολόγιο πρόγραμμα ανακοινώνονται  τα προγράμματα που εντάσσονται στο πλαίσιο μαθημάτων προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, τα οποία και προγραμματίζονται από κοινού από τους διδάσκοντες και τις βιβλιοθηκονόμους.

 Για κάθε ερώτημά σας σχετικό με το Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ιωάννη Λαγαμτζής  210-9201397, i.lagamtzis@panteion.gr

  
Για το χειμερινό εξάμηνο τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο  μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν το αίτημά τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προκειμένου να οργανωθεί σεμινάριο, στοχευμένα και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος.