Ανοικτά μαθήματα - Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου

 

 

 

E-mail: libp@panteion.gr

 

Send your question/comment

               To Access Services-Circulation Desk staff: libp@panteion.gr

               To Interlibrary Loan and Document Delivery Service staff : ill@lis.panteion.gr

               To Pandemos: etdpandemos@panteion.gr

 

Postal address

               Panteion University. Library and Information Centre

               136 Syggrou Ave., 176 71 Athens, Greece

 

Telephone numbers

                LIbrary Director: +30 210 9201463

Access Services-Circulation Desk: +30 210 9201001

Renewals-Holds: 210 9201404

Pandemos: 210 9201404