Ανανεώσεις και Κρατήσεις ηλεκτρονικά - Οδηγίες

 

 

 

Οι φοιτητές που είναι ήδη χρήστες της Βιβλιοθήκης μας μπορούν να ενεργοποιήσουν  τον Λογαριασμό Χρήστη που βρίσκεται στην σελίδα του ηλεκτρονικού καταλόγου της ( http://opac.seab.gr/search~S13*gre)

για να μπορούν να ανανεώνουν τα βιβλία τους, να κάνουν κρατήσεις σε δανεισμένο υλικό, να δημιουργούν και να παρακολουθούν λίστες ανάγνωσής, καθώς και το ιστορικό των βιβλίων που έχουν κατά καιρό δανειστεί και άλλα....

Προσέξτε τις οδηγίες στην παρουσίαση της υπηρεσίας "Λογαριασμός Χρήστη"