Χωροθέτηση

 

 

 

 

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει το ευρύ επιστημονικό πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών: φιλοσοφία, ψυχολογία, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, οικονομία, δίκαιο, διοίκηση και οργάνωση, ιστορία, λογοτεχνία.

Επίσης η συλλογή αναπτύσσεται και σε θέματα όπως: πληροφορική, κοινωνική ανθρωπολογία, εγκληματολογία, θετικές επιστήμες, λογιστική, κ.ά.

Το υλικό είναι κυρίως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ενώ υπάρχει και κάλυψη της βιβλιογραφίας στη γερμανική, γαλλική και ισπανική γλώσσα.

Η συλλογής της Βιβλιοθήκης αποτελείται από υλικό διαφόρων ειδών και σε ποικίλες μορφές:

·         70.000 τόμους βιβλίων που είναι καταλογογραφημένοι και αναζητήσιμοι μέσω του OPAC.

·         763 τίτλους περιοδικών από τα οποία 547 είναι ενεργές συνδρομές.

·         περισσότερα από 10.000 ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω της HEAL Link.

·         Online βάσεις δεδομένων (PsycInfo, ECONLIT, DSI Campus Solution, Web of Science, NBER Campus Solution, RefWorks, κ.ά.).

·         15 βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων σε CD-ROM για τα έτη 1998-2002.

·         160 cds κλασικής μουσικής.

·         85 CD-ROM εκπαιδευτικού και βιβλιογραφικού υλικού.

·         20 χάρτες.

·         500 VHS και DVDs με κλασικές κινηματογραφικές ταινίες.

·         308 slides της National Gallery, London

Οι μονογραφίες και τα περιοδικά είναι ταξινομημένα σύμφωνα με το Δεκαδικό Ταξινομικό Σύστημα Dewey. Η καταλογογράφηση έχει γίνει με βάση τους Αγγλοαμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2) και η θεματική ευρετηρίαση με βάση τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου (LCSH).