Οδηγίες για τη συγγραφή εργασιών

 

 

 

 

Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου συνέταξε τις «Οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών» προκειμένου να βοηθηθούν οι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, να ετοιμάσουν το τελικό προς κατάθεση κείμενο, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας των εργασιών και των διατριβών που γίνονται αποδεκτές για την απονομή των αντίστοιχων τίτλων σπουδών. 

 

  • Εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (17/03/2017)

Οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες προκειμένου να γίνει δεκτή η Πτυχιακή ή Διπλωματική τους Εργασία καθώς και η Διδακτορική τους Διατριβή

Το πλήρες κείμενο των οδηγιών βρίσκεται εδώ:  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ