Ανοικτά μαθήματα - Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου

 

 

 

 

Ανοικτά μαθήματα - Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου

 

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει αναπτυχθεί η πλατφόρμα Open eClass που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Τα περισσότερα μαθήματα που φιλοξενούνται είναι ανοικτά μαθήματα προς την ακαδημαϊκή κοινότητα ελεύθερης πρόσβασης προς την κοινωνία.

 

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου υποστηρίζει την υπηρεσία με την παροχή οδηγιών και βοήθειας των δημιουργών των ανοικτών μαθημάτων, δηλαδή των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου ενώ, ελέγχοντας παράλληλα την καλή λειτουργία και εμφάνιση των δεδομένων.  Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

 Για πρόσβαση στο υλικό των Ανοικτών μαθημάτων :

 http://openeclass.panteion.gr/

 

Τα μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου μπορούν να απευθύνονται στη Βιβλιοθήκη και συγκεκριμένα στην κ. Ευαγγελία Καταβολάδα ekatavol@panteion.gr  (+32109201361) για οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης με την υπηρεσία.