Θεματική Πύλη "ΑΝΘΡΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ"

 

 

 

 

Η θεματική πύλη «ΑΝΘΡΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ», που παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο και αφορούν κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Εμπλουτισμός και ηλεκτρονική ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου» που συμπεριλαμβάνεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.