Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

 

 

 

 

 

Χώρος ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου. Μέσω του Πανδήμου επιτυγχάνεται η ευρεία δημοσίευση και η άμεση διάθεση, η μεγαλύτερη προβολή και κατοχύρωση της εργασίας, στην ευρεία επιστημονική κοινότητα, ενώ ενισχύεται η επιστημονική επικοινωνία.

 

 

Η πολιτική πρόσβασης του Πάνδημου συνάδει με τις αρχές της Διακήρυξης του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση.

Αποτελεί ένα διαδικτυακό αποθετήριο το οποίο διασφαλίζει την ανοιχτή πρόσβαση και χωρίς περιορισμούς διανομή του ψηφιακού υλικού.

 

 Επισκεφτείτε την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Πάνδημο στο http://pandemos.panteion.gr/.