Επιτροπή Βιβλιοθήκης

 

 

 

 

Το έργο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου υποστηρίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης, η οποία έχει συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο. Λειτουργεί ως σύνδεσμος της Βιβλιοθήκης με το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές και προωθεί την επίλυση των αιτημάτων της Ββλιοθήκης στα όργανα λήψης αποφάσεων. Η Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση της Συγκλήτου, όπως ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου.

 

Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

 

1. Μιχαλοπούλου Αικατερίνη, καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 

2. Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία, καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

3. Ριμπόλι Ντιάνα, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

4. Γκαζή Ανδρομάχη, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

5. Κακάλη Κωνσταντία, προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης Παντείου Πανεπιστημίου

 

 Τα μέλη της Επιτροπής τα προηγούμενα χρόνια, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο