Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

 

 

Αποστολή ερωτήματος / σχολίου

                Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Χρηστών-Γραφείο Δανεισμού: libp@panteion.gr

                Στην Υπηρεσία Διαδανεισμού : ill@lis.panteion.gr

                Στην Πάνδημο: etdpandemos@panteion.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση

                Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

                Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας

Υπηρεσίες  Εξυπηρέτησης Χρηστών-Γραφείο Δανεισμού: 210 9201463

Ανανεώσεις-κρατήσεις: 210 9201404

Πάνδημος: 210 9201404