Διαδανεισμός

 

 

 

  

Διαδανεισμός

 

Η Υπηρεσία Διαδανεισμού, παρέχει στους χρήστες της Βιβλιοθήκης μας, τη δυνατότητα να μπορούν να προμηθεύονται υλικό (βιβλία, άρθρα περιοδικών κλπ.), το οποίο δεν υπάρχει στις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου.

 Τι υλικό μπορείτε να ζητήσετε

Μονογραφίες και φωτοαντίγραφα άρθρων περιοδικών. Οι μονογραφίες μπορεί να είναι εγχειρίδια, έρευνες, πρακτικά συνεδρίων ή διδακτορικές διατριβές. Προϋπόθεση είναι να δανείζει το υλικό η συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη ή υπηρεσία. Σημειώνουμε πως υλικό που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή, είναι σπάνιο, είναι παλιό ή περιορίζεται η χρήση του από νόμους σχετικούς με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων δε δανείζεται. Η βιβλιοθήκη του Παντείου συνεργάζεται με συγκεκριμένες βιβλιοθήκες και υπηρεσίες της Ελλάδας και του εξωτερικού και οι όροι δανεισμού και χρήσης ορίζονται από αυτές.

 

Διαδικασία

Αναζητήστε το βιβλίο ή το περιοδικό που θέλετε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης (http://www.library.panteion.gr/) και στις ηλεκτρονικές πηγές για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει στη συλλογή μας. Στείλτε ένα e-mail στο ill@lis.panteion.gr με τα στοιχεία σας (όνομα, επώνυμο, ΑΜ, τμήμα / ιδιότητα και τηλ. επικοινωνίας) καθώς και τα στοιχεία του τεκμηρίου που θέλετε να δανειστείτε.

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου δε χρεώνει την υπηρεσία. Οι χρεώσεις που επιβαρύνουν τον χρήστη αφορούν την μεταφορά υλικού ή χρεώσεις προμηθευτών (βιβλιοθηκών ή δικτύων). Ενημερωθείτε για το κόστος  εδώ.

 

Παραλαβή - παράδοση υλικού

Θα ενημερωθείτε για την παραλαβή του υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να παραλάβετε το υλικό που ζητήσατε τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας. Οι φωτοτυπίες άρθρων περιοδικών δεν επιστρέφονται. Τα βιβλία επιστρέφονται την ημερομηνία που έχει καθορίσει η προμηθεύτρια βιβλιοθήκη.

 

Υποχρεώσεις και περιορισμοί

Οι προμηθεύτριες βιβλιοθήκες καθορίζουν τους όρους δανεισμού και χρήσης του υλικού. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να επιστρέψετε το υλικό εμπρόθεσμα και στην κατάσταση που το παραλάβατε. Οφείλετε επίσης να χρησιμοποιήσετε το υλικό για προσωπική μελέτη και έρευνα, όπως ορίζουν οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

  Υπηρεσίες προς άλλες βιβλιοθήκες

 Οι Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις για διαδανεισμό βιβλίων (μέσω συστήματος διαδανεισμού "Ιρις") και παραγγελίες άρθρων περιοδικών (μέσω δικτύου ΕΡΜΗ / ΕΚΤ).

 

 Επικοινωνία με την Υπηρεσία Διαδανεισμού

Τηλέφωνο: +30 2109201401 +30 210 9201401 (Δήμητρα Λέγγα)

 Fax: +30 210 9248774

Email: ill@lis.panteion.gr