Επιστολές επιστροφής εκπρόθεσμου υλικού

 

 

 

Η Βιβλιοθήκη αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα στους χρήστες που έχουν καθυστερήσει την επιστροφή του υλικού που έχουν ήδη δανειστεί. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής επιβάλλονται κυρώσεις, που κυμαίνονται από τη μείωση του αριθμού των δανειζόμενων τεκμηρίων έως τη μόνιμη άρση του δικαιώματος δανεισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης.