Υπενθυμίσεις για την επιστροφή ή ανανέωση υλικού - Επιστολές επιστροφής εκπρόθεσμου υλικού

 

 

 

Η Βιβλιοθήκη σε τακτά διαστήματα θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τους χρήστες της για την εμπρόθεσμη επιιστροφή ή ανανέωση υλικού που έχουν ήδη δανειστεί. Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού Χρήστη μέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική ανανέωση.

 Η Βιβλιοθήκη αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα στους χρήστες που έχουν καθυστερήσει την επιστροφή του υλικού που έχουν ήδη δανειστεί. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής επιβάλλονται κυρώσεις, που κυμαίνονται από τη μείωση του αριθμού των δανειζόμενων τεκμηρίων έως τη μόνιμη άρση του δικαιώματος δανεισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης.