Υπενθυμίσεις για την επιστροφή ή ανανέωση υλικού

 

 

 

Η Βιβλιοθήκη σε τακτά διαστήματα θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τους χρήστες της για την εμπρόθεσμη επιιστροφή ή ανανέωση υλικού που έχουν ήδη δανειστεί. Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού Χρήστη μέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική ανανέωση.