Ανακοίνωση για την πρόσβαση στη Scopus -Νέος τρόπος πιστοποίησης της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές της Heal-link.

 

 

 

Νέος τρόπος πιστοποίησης της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές της Heal-link.
Αναπτύχθηκε νέα Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης της πρόσβασης των πανεπιστημίων στις ηλεκτρονικές πηγές. Με ένα απλό login, με τον ιδρυματικό του λογαριασμό, ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση από οπουδήποτε βρίσκεται, στις συνδρομές του HEAL-Link. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες πιστοποιούνται από το ίδρυμά τους και αποκτούν εξουσιοδότηση για πρόσβαση στις πηγές του HEAL-Link από οπουδήποτε.