Δοκιμαστική περίοδος πρόσβαση στην ψηφιακή βάση δεδομένων της IEEE Xplore

 

 

 

 Η ψηφιακή βιβλιοθήκη IEEE Xplore είναι ένα δυναμικό εργαλείο για την πρόσβαση σε επιστημονικό και τεχνικό περιεχόμενο που δημοσιεύθηκε από το ΙΕΕΕ (Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) και των εκδοτικών του εταίρων.  Παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα από τρία εκατομμύρια άρθρα πλήρους κειμένου, με αρκετά περιοδικά μεγάλου κύρους, σύμφωνα με τη συχνότητα αναφορών στις δημοσιεύσεις τους  (cited), στους τομείς της ηλεκτρολογίας, της επιστήμης των υπολογιστών και ηλεκτρονικών ειδών.

Η IEEE Xplore περιλαμβάνει:

170+ περιοδικά

1.400+ πρακτικά συνεδρίων

5.100+ τεχνικών προτύπων

Περίπου 2.000 eBooks

400+ εκπαιδευτικά προγράμματα

Περίπου 20.000 νέα άρθρα προστίθενται στην IEEE Xplore κάθε μήνα.

Η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης για το Πανεπιστήμιο μας θα διαρκέσει ένα μήνα με ημερομηνία έναρξης την 15η Φεβρουαρίου και μπορείτε να επισκεφθείτε στον κόμβο  http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

Η πρόσβαση γίνεται, όπως και για τις άλλες ηλεκτρονικές πηγές, μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του Πανεπιστημίου.