Νέα δωρεάν πηγή για τους συνδρομητές της ProQuest: PAC Publicly Available Content Database

 

 

 

Στη Publicly Available Content Database μπορείτε να βρείτε, ειδικά επιμελημένο ακαδημαϊκό περιεχόμενο ελεύθερης πρόσβασης. Στην βάση περιλαμβάνονται σημαντικά αποθετήρια όπως το arXiv καθώς και preprints άλλων σημαντικών αποθετηρίων.Σημειώστε ότι πρόσβαση σε περιεχόμενο πλήρους κειμένου έχετε είτε μέσα στο πανεπιστήμιο είτε απομακρυσμένα με κωδικούς proxy και uregister.