Βάση πλήρους κειμένου Eighteenth Century Collection Online

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη εξασφάλισε πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση πλήρους κειμένου  Eighteenth Century Collection Online, Part I του εκδότη Gale  . Η πρόσβαση είναι εφικτή είτε μέσω υπολογιστή στους χώρους του Πανεπιστημίου ακολουθώντας το link, είτε απομακρυσμένα με κωδικούς Proxy.