Νέα βιβλιογραφική βάση Gender Watch

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη εξασφάλισε πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση πλήρους κειμένου Gender Watch της Proquest. Η πρόσβαση είναι εφικτή είτε μέσω υπολογιστή στους χώρους του Πανεπιστημίου, είτε απομακρυσμένα με κωδικούς Proxy.