Αδυναμία πρόσβασης στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Πάνδημος"

 

 

 

Λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος δεν είναι εφικτή η πρόσβαση στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Πάνδημος".

Για υποβολή διπλωματικών εργασιών ή διατριβών επικοινωνήστε στο etdpandemos@panteion.gr

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και ελπίζουμε στη γρήγορη αποκατάσταση του προβλήματος.