Φωτογραφικό Αρχείο Παντείου

 

 

 

Στα πλαίσια της αναβάθμισης και του εμπλουτισμού των ψηφιακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου έχει ξεκινήσει η ανάρτηση και διάθεση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Πάνδημος της νέας ψηφιακής συλλογής «Φωτογραφικό Αρχείο Παντείου».
 
Πρόκειται για φωτογραφικό υλικό, το οποίο καλύπτει γεγονότα, επετείους, εκδηλώσεις κτλ. από τη δεκαετία ’60 έως και τα τελευταία χρόνια. Η ένταξη των φωτογραφιών τοποθετείται σε πρώτο επίπεδο χρονολογικά, δηλ. ανά πρυτανεία, και σε δεύτερο θεματικά, δηλ. ανά εκδήλωση-γεγονός. Με την ένταξη του υλικού αυτού στον Πάνδημο επιτυγχάνεται πρωτίστως η διατήρησή του και κατ’ επέκταση η ανάδειξη, η δημοσιοποίηση και προβολή της ιστορίας του πανεπιστημίου, καθώς επίσης και η διάθεσή του για ακαδημαϊκή και ιστορική έρευνα.
 

Μπορείτε να προηγηθείτε στο Φωτογραφικό Αρχείο στη σελίδα: http://pandemos.panteion.gr/