Αναδρομική κατάθεση διδακτορικών διατριβών στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Πάνδημος

 

 

 

Η Βιβλιοθήκη-Κέντρο Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου στην προσπάθεια εμπλουτισμού της συλλογής της με το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν στο Πάντειο Πανεπιστήμιο καλεί του διδάκτορες του Πανεπιστημίου να καταθέσουν αναδρομικά τις διατριβές τους σε ηλεκτρονική μορφή. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου (14.1.2010) και του Πρυτανικού Συμβουλίου (26.7.2012) η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών και των μεταπτυχιακών εργασιών στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδημος» είναι υποχρεωτική.

Η ηλεκτρονική υποβολή των διδακτορικών διατριβών γίνεται σε word και pdf από την αρχική σελίδα του pandemos.panteion.gr, επιλέγοντας την κατηγορία Διδακτορικές Διατριβές μέσα από τη φόρμα υποβολής ψηφιακού υλικού.

Η παρουσία του συνόλου των διδακτορικών διατριβών στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδημος» θα βελτιώσει σημαντικά την προβολή του έργου των διδακτόρων και του πανεπιστημίου στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Αναλυτικές οδηγίες για την κατάθεση θα βρείτε στην αρχική σελίδα του pandemos.panteion.gr  στο Σχετικά με τον Πάνδημο Οδηγίες κατάθεσης Διδακτορικών Διατριβών

Για πληροφορίες: etdpandemos@panteion.gr