ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

 

Από τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης θα αρχίσει η διανομή όσων συγγραμμάτων διαθέτει η Βιβλιοθήκη προς τους φοιτητές.

  Απαραίτητα είναι :

1.  Το 12ψήφιο PIN της τρέχουσας δήλωσης
2.  Η ακαδημαϊκή ή η αστυνομική ταυτότητα