Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας

 

 

 

Ενημερωθείτε για το νέο Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας  (Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2013). Δηλώσεις συμμετοχής στη Φόρμα Εγγραφής στα Σεμινάρια στο σύνδεσμο : http://www.library.panteion.gr/page.php?id=88&lang=el