Έναρξη κατάθεσης μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών στον Πάνδημο

 

 

 

 Ενημέρωση για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου

 
Η κατάθεση των μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών γίνεται μέσω της φόρμας υποβολής που υπάρχει στην αρχική σελίδα της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου http://pandemos.panteion.gr/.
Η ηλεκτρονική υποβολή της εργασίας σε word και pdf είναι υποχρεωτική προκειμένου να δοθεί από τη βιβλιοθήκη η Βεβαίωση Κατάθεσης την οποία οφείλετε να προσκομίσετε στη Γραμματεία του Τμήματός σας για να υποβάλετε αίτηση ορκωμοσίας.
 
Η Βιβλιοθήκη θα συνεχίσει να λαμβάνει τις διδακτορικές διατριβές σε δύο (2) έντυπα αντίγραφα. Ενώ για τις μεταπτυχιακές εργασίες δεν θα γίνεται κατάθεση έντυπου ή cd. 
 
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση etdpandemos@panteion.gr .
 
Ακολουθούν οι οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας υποβολής :