Ανανεώσεις

Ανανέωση του χρόνου δανεισμού

Όλοι οι εσωτερικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανανεώνουν 2 φορές το δανεισμένο υλικό, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη.

Η ανανέωση του υλικού μπορεί να γίνει:

  • από τα Μηχανήματα Αυτόματου Δανεισμού.
  • διαδικτυακά μέσω της υπηρεσίας  «Λογαριασμός Χρήστη».
  • τηλεφωνικά για τα ΑμεΑ.
  • στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Δανεισμού.
  • με e-mail στο libp@panteion.gr.