Συλλογές ανοικτής πρόσβασης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου  υποστηρίζει την ελεύθερη, άμεση και διαρκή διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικό περιεχόμενο υιοθετώντας πλήρως την Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση αλλά και όσες πρωτοβουλίες και προσπάθειες καταβάλλονται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τον όρο Ανοικτή Πρόσβαση εννοούμε  «την ελεύθερη, άμεση, διαρκή και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό, ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς».


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενθαρρύνει τα κράτη μέλη ήδη από το 2012 μέσω της Σύστασης για την πρόσβαση και τη διατήρηση της επιστημονικής πληροφόρησης να δώσουν Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας. Ως χρηματοδότης έρευνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε αρχικά στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου πιλοτική δράση για την ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις, ενώ στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 (2014-2020) οι ερευνητές έχουν πλέον ως υποχρέωση την παροχή Ανοικτής Πρόσβασης στις δημοσιεύσεις που απορρέουν από έργα που χρηματοδοτούνται από τον Ορίζοντα. Από το 2017 προβλέπεται καθολική υποχρέωση παροχής Ανοικτής Πρόσβασης στα δεδομένα (με την πρόβλεψη για τη δυνατότητα εξαίρεσης).

(Mediterranean Open Access Network (2013). Οδηγός MedOANet για την εφαρμογή πολιτικών ανοικτής πρόσβασης. Ανακτήθηκε από : http://medoanet.eu/sites/www.medoanet.eu/files/documents/GUIDLine_GR_ws.pdf)


«Με τον όρο Ανοικτή Πρόσβαση εννοούμε την ελεύθερη, άμεση, διαρκή και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό, ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς».

Ενημερωθείτε για την Ανοικτή Πρόσβαση στα ακόλουθα links:

Ευρετήρια Ανοικτής Πρόσβασης 

Πρόκειται για την διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που σκοπό έχει τη συσσώρευση, οργάνωση, ανάδειξη και διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου της χώρας που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης. Πρόκειται επίσης για ένα ευρετήριο των Ψηφιακών Αποθετηρίων και Συλλογών (όπως η Πάνδημος) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Το  MedOAnet Open acces tracker  είναι μια πληροφοριακή πύλη για τις εξελίξεις στην ανάπτυξη πολιτικών και την πρόοδο σε ζητήματα ανοικτής πρόσβασης στις 6 χώρες της Μεσογείου: Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία. Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, αποθετήρια, ιδρυματικές πολιτικές καθώς και πολιτικές ανοικτής πρόσβασης  και χρηματοδότησης των εκδοτών από πιστοποιημένους φορείς όπως οι : DOAJ, SHERPA/RoMEO, SHERPA/Juliet, OpenDOAR, ROARMAP

Το Sherpa Romeo είναι μια πληροφοριακή πηγή που συγκεντρώνει και αναλύει τις πολιτικές ανοικτής πρόσβασης ανά εκδότη και ανά περιοδικό. Παρέχει επίσης πληροφορίες για θέματα αυτό-αρχειοθέτησης και ζητήματα αδειών και πνευματικών δικαιωμάτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *