Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης

Η ΒιΚεΠ εναρμονιζόμενη με τις αρχές της ανοικτής πρόσβασης και προκειμένου να εξυπηρετήσει τις εκδοτικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας για ανοικτές δημοσιεύσεις, έχει συμπεριλάβει στις υπηρεσίες της, την πλατφόρμα Open Journal Systems (OJS).

Το OJS είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση και τη δημοσίευση ακαδημαϊκών περιοδικών. Οποιοσδήποτε μπορεί να κατεβάσει και να εγκαταστήσει ελεύθερα το λογισμικό στο δικό του διακομιστή και στη συνέχεια να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται μέσω της πλατφόρμας τη δική του περιοδική έκδοση (υποβολή άρθρων, επιμέλεια, δημοσίευση, πιθανές συνδρομές κλπ). Αποτελεί στην ουσία την πιο διαδεδομένη πλατφόρμα στο είδος της παγκοσμίως και την χρησιμοποιούν πάνω από 10.000 περιοδικά. Η Bιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου, σκοπεύοντας στη γνωριμία των μελών του πανεπιστημίου με το OJS και στη διάχυση του ερευνητικού έργου του ιδρύματος, κάνει χρήση της πλατφόρμας έχοντας ήδη ανεβάσει όλα τα τεύχη του περιοδικού “Δοκιμές” . Την πλατφόρμα χρησιμοποιεί επίσης και το περιοδικό Urban Crime του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του OJS.

δοκιμες

Urban crime