Αναστολή λειτουργίας από 7/11/2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) θεσπίστηκαν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SASRS –Cov-2, τα οποία θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση η λειτουργία της Βιβλιοθήκης τίθεται σε εκ νέου αναστολή. Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης για το επόμενο διάστημα διαμορφώνονται ως εξής:

  • Δεν θα διενεργούνται οι ηλεκτρονικοί δανεισμοί.
  • Δεν θα διενεργούνται οι δια-δαδανεισμοί με εξαίρεση το υλικό που μπορεί να διακινηθεί ηλεκτρονικά. Για πληροφορίες επικοινωνείτε στο  ill@lis.panteion.gr.
  • Όλα τα δανεισμένα βιβλία θα ανανεωθούν αυτομάτως, επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση από μέρους των χρηστών να τα επιστρέψουν για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα.
  • Οι βεβαιώσεις παράδοσης υλικού θα αποστέλλονται κανονικά κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος .
  • Οι κάρτες βιβλιοθήκης θα ενεργοποιούνται κανονικά κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος .
  • Για αναζήτηση online βιβλιογραφίας μπορείτε να συμβουλεύεστε τις ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης καθώς και τις πηγές ανοικτής πρόσβασης.

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί με το 50% του προσωπικού της, σύμφωνα με την ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Υγείας για την τηλεργασία. Για πληροφορίες, απορίες και οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 με 15:00.

Επικοινωνία

Τηλ.:210-9201463

Mail: libp@panteion.gr

Ρωτήστε μας

Facebook

Posted in News and tagged .